1974 - ציורי התנ"ך

צייר את "ציורי התנ"ך", סדרה בת מאה וחמישים ציורים בשיטת המונוטייפ.


חזרה >>>
כריכת הספר
כריכת הספר
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11