שתי דמויות

טכניקה: שמן על בד מידות: 46/41 ס"מ 1947
שתי דמויות