רחל בחדר מקומר

טכניקה: שמן על בד מידות: 81/65 ס"מ 1952
רחל בחדר מקומר