מקריב קורבן

טכניקה: צבעי מים על נייר מידות: 61/43 ס"מ 1951
מקריב קורבן