בית מזרחי

טכניקה: שמן על בד מידות: 64/68 ס"מ 1950
בית מזרחי