קטגוריה
מילות מפתח
חפצי קודש
קמיע
קמיעות וכלי בשמים
האמן בחדר מזרחי
ספר תורה מזרחי
סדר פסח
הקרבת קורבן
דיוקן עצמי
צלחת של פסח
בנבלים ובחצוצרות
< 1 2 3 4 5 6 >
חפצי קודש

טכניקה: שמן על בד
מידות: 45/55 ס"מ
1955להגדלה
חפצי קודש